Göztepe, Y. (2007) “Mevlânâ’da Benliğin Dönüşümü: Sülûk, Nuri Küçük”, Marife, 7(3), ss. 352-357. doi: 10.5281/zenodo.3343895.