Bekiryazıcı, E. (2008) “Bazı İslam Filozoflarının Tenasüh Nazariyesine Yaklaşımları”, Marife, 8(1), ss. 203-219. doi: 10.5281/zenodo.3343925.