et-Tahâvî, E. C. ve Karapınar, F. (2008) “"Kur’ân’dan Başka Hiçbir Vahyin Bulunmadığı" Rivâyeti Üzerine”, Marife, 8(1), ss. 221-224. doi: 10.5281/zenodo.3343940.