Macit, Y. (2008) “Dini İletişimi Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler”, Marife, 8(2), ss. 85-98. doi: 10.5281/zenodo.3343970.