Yıldırım, K. (2008) “Eyyâmu’l- Arab (Arap Savaşları) Bağlamında Zûkâr Savaşı ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme”, Marife, 8(2), ss. 125-154. doi: 10.5281/zenodo.3343976.