Kızılkaya, N. (2008) “İslamî Hükümlerin Esas ve Hikmetleri, Kavâidü’l-Ahkâm Fî Mesâlihi’l Enâm, İzzeddin İbn Abdüsselâm (Trc. Süleyman Kaya-Soner Duman)”, Marife, 8(2), ss. 239-250. doi: 10.5281/zenodo.3343966.