Bozan, M. (2008) “İmamet Nazariyesinin Ca’ferî Fıkhı Üzerindeki Tesirleri”, Marife, 8(3), ss. 49-74. doi: 10.5281/zenodo.3343982.