Uyar, G. (2008) “Ali-Fâtıma Evlâdı Arasında Bilgi İsnâdı (İlk Üç Asır)”, Marife, 8(3), ss. 239-258. doi: 10.5281/zenodo.3344016.