Arıkan, A. (2008) “Osmanlı Kadısı/Müderrisi Maruf b. Ahmed’in İmâmiyye Şîasına Eleştirileri”, Marife, 8(3), ss. 331-348. doi: 10.5281/zenodo.3343980.