Furat, A. H. (2008) “Hicri Dördüncü/Beşinci Asırda İmâmiyye-Hanefî Polemiğine Bir Örnek "Şeyh El-Müfîd’e Ait El-Mesâ’ilu’s-Sâğâniyye İsimli Risâle"”, Marife, 8(3), ss. 349-365. doi: 10.5281/zenodo.3343986.