Şeybî, K. M. ve Çoban, A. (2008) “Sufilerin Erkânı ve Bunların Şiîlikle Benzerliği”, Marife, 8(3), ss. 417-437. doi: 10.5281/zenodo.3344010.