Özpınar, Ömer (2008) “Haydar Hubbullâh, Nazariyyetu’s-Sünne Fi’l- Fikri’l-İmâmiyyi’ş-Şî’î (Et-Tekevvun Ve’s-Sayrûra)”, Marife, 8(3), ss. 442-449. doi: 10.5281/zenodo.3344006.