Toprak, M. S. (2009) “‘İnsan’ın Anlamı Üzerine Bir Araştırma’: Abdülganî En-Nablûsî”, Marife, 9(1), ss. 99-129. doi: 10.5281/zenodo.3344043.