Ergin, M. C. (2009) “Arap Dilinde Nahiv İlletleri Üzerine”, Marife, 9(1), ss. 159-183. doi: 10.5281/zenodo.3344027.