Baş, E. (2009) “Bir Uzakdoğu Müfessiri Muhammed b. Ömer En-Nevevî’nin Hayatı ve Merâhu Lebîd Adlı Tefsirinin Genel Özellikleri”, Marife, 9(2), ss. 47-61. doi: 10.5281/zenodo.3344050.