Erkol, A. (2009) “İhvan-ı Safa Risalelerinde Kelama Karşı Takınılan Olumsuz Tavrın Nedenleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Marife, 9(2), ss. 167-184. doi: 10.5281/zenodo.3344062.