Et-Tayyâr, M. b. S. b. N. ve Küçük, A. (2009) “Et-Tefsîr Bi’l-Me’sûr ve Et-Tefsîr Bi’r-Re’y Kavramları Üzerine Uygulamalı Bir Yaklaşım”, Marife, 9(2), ss. 227-241. doi: 10.5281/zenodo.3344064.