Baltacı, B. (2009) “Haberî Sıfatlar Bağlamında Gazzâlî’nin (505/1111) "Selef" Tanımının Değerlendirilmesi”, Marife, 9(3), ss. 111-123. doi: 10.5281/zenodo.3344082.