Kavak, Özgür (2009) “Modernleşme Öncesi Dönemde Tecdîd Meseleleri:Suyûtî’nin Et-Tenbie’si Çerçevesinde Bir İnceleme”, Marife, 9(3), ss. 157-172. doi: 10.5281/zenodo.3344102.