Doru, M. N. (2009) “Tanrı’nın Bilinmesi Meselesinde İbn Rüşd ve İbn Teymiyye Karşılaştırması”, Marife, 9(3), ss. 257-276. doi: 10.5281/zenodo.3344088.