İğde, M. (2009) “Selefîlik İslam Köktenciliğin Tarihi Temeller, Mehmet Zeki İşcan”, Marife, 9(3), ss. 347-353. doi: 10.5281/zenodo.3344096.