Akdağ, S. (2010) “Kur’ân Fonetiğinde "Sâkin Mîm" Foneminin Seslendirilişi Üzerine Yeni Bir İnceleme”, Marife, 10(1), ss. 129-141. doi: 10.5281/zenodo.3344120.