Gürkan, N. (2010) “Kur’ân’ın Anlaşılırlığı Bağlamında İslâm Geleneğinde Dil Olgusu ve "Beyân" Kavramı”, Marife, 10(2), ss. 67-96. doi: 10.5281/zenodo.3344168.