Batar, Y. (2010) “Öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Yönelik Görüşleri (Konya Örneğinde Bir Alan Araştırması)”, Marife, 10(2), ss. 109-128. doi: 10.5281/zenodo.3344160.