Işıcık, Y. (2010) “Ebu’l-Muîn Nesefî’nin, Hâdimî’nin Re’y Tefsiri Hakkındaki Makalesi”, Marife, 10(2), ss. 235-240. doi: 10.5281/zenodo.3344172.