Çalışkan, İsmail (2010) “Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları (13-18. Yüzyıllar) Sempozyumu (İstanbul, 02-06 Ağustos 2010)”, Marife, 10(2), ss. 241-246. doi: 10.5281/zenodo.3344162.