Yaltkaya, M. Şerafeddin ve Şahin, N. (2010) “Kelam: İctimâî İlm-i Kelam”, Marife, 10(2), ss. 247-253. doi: 10.5281/zenodo.3344186.