Yıldırım, T. (2010) “İlahi Naslar Bağlamında Özgürlük ve Adalet Anlayışının Yeniden Tesisi: Mahmud Muhammed Taha Örneği”, Marife, 10(3), ss. 221-243. doi: 10.5281/zenodo.3344236.