İlyasov, R. (2010) “Osmanlı Düşüncesinde Tefsir: Ebû Saîd Muhammed Hâdimî’nin Çok Boyutlu Yorum Yöntemi”, Marife, 10(3), ss. 245-260. doi: 10.5281/zenodo.3344202.