Kayacan, M. (2010) “Sağ(cılık) ve Sol(culuk) Kavramları ile Bu Kavramların Kur’an Meallerindeki Kullanımları”, Marife, 10(3), ss. 291-306. doi: 10.5281/zenodo.3344208.