Gündüzöz, S. (2011) “Modern Bir Retorik Okuması Olarak Hadis Rivayetlerinde Anlatım Tekniklerinin Varlığı Sorunu -Hudeybiye Antlaşması Örneği-”, Marife, 11(1), ss. 9-30. doi: 10.5281/zenodo.3344246.