Altaş, N. (2002) “Türkiye’de Örgün Öğretimde Dinin Yeri (1924-1980 Arası Din Öğretimi Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme)”, Marife, 2(1), ss. 219-229. doi: 10.5281/zenodo.3343178.