Acar, Y. (2011) “İnanç ve Düşünce Ayrılığına Yol Açan Sebepler Üzerine Anlamacı ve Bütüncü Bir Yaklaşım: Batalyevsî ve et-Tenbîh Adlı Risalesi”, Marife, 11(3), ss. 77-106. doi: 10.5281/zenodo.3344284.