Topuz, İlhan (2011) “Dindarlık Tipolojilerini Belirleme Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerlilik ve Güvenirlilik Çalışması -Gazali’nin Anlayışına Göre-”, Marife, 11(3), ss. 175-189. doi: 10.5281/zenodo.3344306.