Gözütok, Şakir (2012) “Batı ve İslâm Dünyasında Karma Eğitim”, Marife, 12(2), ss. 93-112. doi: 10.5281/zenodo.3344342.