Arslan, İhsan (2012) “Ahmed b. Hanbel’in Siyasî Otorite Karşısındaki Tavrı”, Marife, 12(3), ss. 69-88. doi: 10.5281/zenodo.3344362.