İsmail, İzzeddin ve Konaklı, N. (2012) “Abdülkâhir Cürcânî’de "Anlamın Anlamı" Kavramı Üzerine Bir Okuma”, Marife, 12(3), ss. 191-208. doi: 10.5281/zenodo.3344372.