Kahraman, F. (2013) “Besmele ile Fâtiha Arasındaki Münâsebet”, Marife, 13(1), ss. 53-66. doi: 10.5281/zenodo.3344396.