Karataş, A. (2013) “Kur’ân’da Çokanlamlı Kelimelerde Anlamın Tayini Meselesi -Savaş Ayetleri Bağlamında Fitne Kavramı Örneği-”, Marife, 13(1), ss. 67-87. doi: 10.5281/zenodo.3344398.