Smyth, W. ve Yıldırım, A. (2013) “Retorik ve Belâgat İlmi: Hıristiyanlık ve İslâm”, Marife, 13(1), ss. 167-179. doi: 10.5281/zenodo.3344406.