Et-Tayyâr, M. b. S. ve Kaya, M. (2013) “Tefsirde İsrailiyyata Farklı Bir Yaklaşım”, Marife, 13(1), ss. 199-213. doi: 10.5281/zenodo.3344394.