Bilecik, S. (2013) “Hz. Muhammed’in Hayatı 5. Sınıf Öğretim Materyali "Temizlik" Ünitesindeki Hadis Çevirilerinin Öğrenci Algı Düzeyine Uygunluğunun İncelenmesi”, Marife, 13(2), ss. 45-62. doi: 10.5281/zenodo.3344416.