Özgen, M. (2013) “Vahdet-i Vücud ve Vahdet-i Şühud Açısından Müşâhede ve Rüyet Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme”, Marife, 13(2), ss. 63-83. doi: 10.5281/zenodo.3344434.