Kaya, M. (2013) “"De ki: Tevrat’ı Getirin de Okuyun" Tefsirde Kitab-ı Mukaddes’ten Nakilde Bulunmanın Meşruiyeti Bağlamında Bikâî-Sehâvî Polemiği”, Marife, 13(2), ss. 85-105. doi: 10.5281/zenodo.3344424.