Koyuncu, R. (2013) “Tarih ve Dilbilimi Kaynakları Işığında Kur’ân’ın 10 Kıraati, Ahmed Aliyyul İmam (Çev: Süleyman Gündüz)”, Marife, 13(2), ss. 221-223. doi: 10.5281/zenodo.3344426.