Ertürk, M. (2002) “Çocuğun Dînî Eğitiminde Kullanılan Bir Hadîs ve Tahlîli”, Marife, 2(2), ss. 53-79. doi: 10.5281/zenodo.3343200.