Topuz, İlhan (2013) “Dinî Değerlerin Karar Alma Süreçlerindeki Etkisi”, Marife, 13(3), ss. 69-88. doi: 10.5281/zenodo.3344462.