Yazıcı, A. (2013) “Kelâle (Yansoy) Hısımların Mirasçılıklarıyla Alakalı Meşhur Bir Mesele: Müşerreke”, Marife, 13(3), ss. 89-100. doi: 10.5281/zenodo.3344464.