Adıgüzel, A. (2013) “Şiî-İmâmî Takiyye Nazariyesinin Kur’ânî Dayanakları”, Marife, 13(3), ss. 111-132. doi: 10.5281/zenodo.3344440.