Güçlü, B. (2013) “Mevlâna’nın Eserlerinde "Yûsuf’un Gömleğinin Kokusu"”, Marife, 13(3), ss. 151-167. doi: 10.5281/zenodo.3344448.